Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1. CIZIMINDIR

Firma Adı: CİZİMİNDİR.COM

Adres: Üniversite Mah 2114 Sok Toki 5. Konutları D3 Blok No  12 Karaman - Merkez

Telefon No: 0542 471 08 35

VKN: 5280373262  / KARAMAN VD.

E-mail: bilgi@cizimindir.com 

Yukarıda bilgileri yer alan kişi, www.CIZIMINDIR.com internet sitesi vasıtasıyla online ÇİZİM, VEKTÖR, GÖRSEL  satışını  yapmakta olup bundan sonra “CIZIMINDIR”  olarak anılacaktır.

1.2. ALICI

Şirket: (Fatura-Şirket Adı)

Adres: (Fatura Adresi)

Şirket Vergi No: (Fatura V.N)

Şirket Vergi Dairesi: (Fatura V.D)

Kayıt Yaptıran Ad, Soyad / Unvan: (Site_Kayıt Formu)

Telefon No: (Site_Kayıt Formu)

E-Posta: (Site_Kayıt Formu)

Yukarıda bilgileri yer alan kişi,  ("Şartlar"), çizimindir (bundan böyle "bu Web Sitesi" veya "Cizimindir" olarak anılacaktır) ile siz (Kullanıcı) arasındaki yasal ilişkiyi ayarlamak için kullanılır. Hizmet Şartları, kullanıcıların ("kullanıcı" veya "kullanıcılar", uygun olduğu şekilde); Cizimindir'nin sahip olduğu terimler-içeriğini indirmek ve kullanmak; ve Site aracılığıyla sağlanan hizmetler ("Hizmet" veya "Hizmetler", örneğin uygulanabilir).

www.CIZIMINDIR.com internet sitesi üzerinden, görselleri,çizimleri vektörleri Ai, Png,Pdf ve Dxf gibi kendi şirketi adına “KULLANICI”ların kullanımı veya kendi kullanımını kendisi gerçekleştirmek için satın alan kişi olup bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

1.3. KULLANICI

KULLANICI Ad, Soyad / Unvan: (Site_Kayıt Formu)

E-mail: (Site_Kayıt Formu)

Yukarıda bilgileri yer alan kişi ya da kişiler, ÇİZİMLERdan birine ve/veya ikisine birden katılacak olan ve ALICI’nın kayıt formunda e-posta adresini belirttiği kimse “KULLANICI” olarak anılır. KULLANICI’’nın ödeme sonrası kullanıcı panelinde veya doğrudan satın almak istediği çizim ekranından indirme yapabilir  “ICERIK DOSYASINI INDIREBILIR” gönderilir. Bu lisans ile KULLANICI’, vektörel ve çizimleri  indirme kullanma  ek kaynakları indirme hakkını elde eder.

Web Site içeriği ücretli/ücretsiz izinsiz olarak dağıtılamaz ve satılamaz.

Kullanıcı Kullanım Şartları:

• Bu dosyaları hem kişisel hem de ticari projeler için fiziksel baskı olarak kullanmakta özgürsünüz.

• Çizimlerin web sitesinde veya sunum şablonunda veya uygulamasında veya tasarımınızın bir parçası olarak kullanmakta özgürsünüz. ( Çizimlerin Satışı Yasaktır)

• Dosyları Alt lisans vermenize, yeniden satmanıza veya kiralamanıza izin verilmez.

• Herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı arşive veya veritabanına dahil etmenize izin verilmez.

• Satın alma hakları devretmez.

( Revizyon Tarihi : 05/03/2022)

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ÇİZİMLER; www.CIZIMINDIR.comsitesi üzerinde satışı yapılan “Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” ve “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” başlıklı eğitim VEKTÖRlarının birini ya da ikisini birden tanımlar.

EK KAYNAKLAR: ÇİZİMLER’ın muhteviyatı olan VEKTÖR görüntüleri içinde aktarılan bazı bilgilerin pratik kullanımına destek olma amacı taşıyan pdf formatında indirilebilir dokümanları tanımlar.

SİTE: CIZIMINDIR’a ait internet sitesini (www.CIZIMINDIR.com.tr) ve Thinkific şirketi tarafından oluşturulmuş olan izlemelerin yapılacağı, ek kaynakların indirileceği ve VEKTÖR ÇİZİMLERın barındırıldığı yer olan (akademi.CIZIMINDIR.com.tr) alanlarını tanımlar.

KAYIT FORMU: CIZIMINDIR’nın SİTE’sinde bulunan ve ALICI’nın kendisi ya da KULLANICI’’sı için doldurduğu; ALICI ve KULLANICI’’ların iletişim bilgilerini barındıran dokümandır. ALICI’nın talep etmesi durumunda KAYIT FORMU, CIZIMINDIR’nın SİTE’si üzerinden değil; ALICI’nın aynı bilgileri elektronik posta, faks gibi diğer araçlarla CIZIMINDIR’ya iletmesi ile de hayat bulabilir.

GİRİŞ LİSANSI: SİTE’ye giriş yaparak VEKTÖRları izleme ve ek kaynaklardaki araçları indirme hakkıdır. Giriş lisansı, sadece satın alması yapılan program ya da ÇİZİMLER için geçerlidir. Bu giriş lisans hakkı, sözleşmenin ifa edilmesine müteakip 3 yıl sonra sona erer.

TARAFLAR: ALICI, CIZIMINDIR ve KULLANICI’yı tanımlar.

SÖZLEŞME: CIZIMINDIR ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi tanımlar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın www.CIZIMINDIR.cominternet sitesi üzerinden satın aldığı eğitim içerikli ÇİZİMLER’ın özelliklerine ilişkin hususları, ÇİZİMLER’ın kullanımına dair kuralları ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI tarafından KAYIT FORMU vasıtasıyla, işbu SÖZLEŞME onaylanmakla SÖZLEŞME hayata geçmiş olur. ALICI ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra, satın almış olduğu ÇİZİMLER’ın ALICI’nın ve/veya KULLANICI’nın kullanımına açılmasıyla ÇİZİMLERİN İNDİRİLMESİYLE sözleşme ifa edilmiş ve sözleşme konusu ürün teslim edilmiş olur.

 

5. SÖZLEŞMEYE KONU VEKTÖR ÇİZİMLERININ ÖZELLİKLERİ ve FİYATLANDIRILMASI

5.1.. ÇİZİMLER’ın fiyatlandırması, ALICI’nın talep ettiği GİRİŞ LİSANSI sayısına göre belirlenir. Bu ÇİZİMLERın izleme hakkını tanıyan fiyatlandırma CIZIMINDIR’un SİTE’sinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Ön Bilgilendirme Form”unda belirtildiği gibidir. Talep edilen giriş lisansı sayısının belirtilenden yüksek olması ve/veya ALICI’nın KULLANICI sayısı dışında farklı bir hizmet kalemini fiyat paketine ekletmeyi talep etmesi durumunda, CIZIMINDIR elektronik posta vasıtasıyla ALICI’ya özel fiyat teklifini iletebilir.

5.2. ALICI, CIZIMINDIR’ya ait internet sitesinde SÖZLEŞME konusu ÇİZİMLER’ın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma açılması bilgilerini okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. ALICI’nın yeterli sayıda KULLANICI’sı olmaması durumunda, hak ettiği ancak kullanamadığı giriş lisansı hak ya da hakları, sözleşme ifası akabinde 3 (Üç) yıl boyunca saklıdır. ALICI, bu üç yıl boyunca, yeni bir KULLANICI bilgisini CIZIMINDIR’a yazılı olarak iletmesi durumunda; yeni KULLANICI için giriş lisansı CIZIMINDIR tarafından oluşturulacaktır. Buna mukabil, üç yıllık süre zarfında, ALICI tarafından bu hak kullanılmaz ise ALICI bu hakkını kaybedecektir. ALICI, hak kaybından sonra, eğer talep ederse, yeni KULLANICI’lar için güncel fiyatlandırma üzerinden tekrar alım yapmayı kabul eder.

 

5.4. ALICI, KAYIT FORMU’nda belirttiği KULLANICI’ların kendisine ait olan ya da adına çalıştığı şirketin çalışanı olduğunu kabul eder. ALICI, kendi bordrosunda/kendi bünyesinde resmen çalışmayanları KULLANICI olarak belirtemez ve onlar adına GİRİŞ LİSANSI talep edemez.

 

5.5. GİRİŞ LİSANSI bulunan KULLANICI’nın işten ayrılması durumunda, KULLANICI, GİRİŞ LİSANS hakkını kaybetmiş olur.  ALICI ve/veya KULLANICI yeni bir GİRİŞ HAKKI lisansı talebinde bulunamaz ve bu lisansı/hakkı başka bir KULLANICI’ya devredemez ve/veya devredilmesini talep edemez.

 

5.6. İşbu sözleşmenin TANIMLAR kısmında belirtilen ÇİZİMLER başlığında aktarılan iki adet VEKTÖR programın aynı anda satın alınması durumunda SİTE’de ya da CIZIMINDIR’nın ALICI’ya özel ilettiği teklif mektubunda belirtildiği üzere ALICI bir indirim hakkı kazanır. Ancak bu indirim hakkı bu iki VEKTÖR programın aynı anda satın alınması durumunda geçerlidir. Farklı zamanlarda alınması durumunda bu hak kullanılamaz ve geri dönük olarak ALICI, CIZIMINDIR’dan indirim talep edemez.

 

5.7. SİTE’deki ÇİZİMLER ve EK KAYNAKLAR sadece, KULLANICI’nın kullanımı içindir. Bu sözleşme ÇİZİMLER’ın ve EK KAYNAKLAR’ın telif hakkını vermez. ÇİZİMLERI’ın ve EK KAYNAKLAR’ın telif hakkı CIZIMINDIR aittir.

 

6. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.ALICI, sözleşme konusu satın aldığı programı, CIZIMINDIR’un belirttiği internet sitesine giriş yaparak kullanacağını kabul eder. SİTE’ye giriş yapıp ÇİZİMLER’ı izleme ve EK KAYNAKLAR’ı indirme hakkı, CIZIMINDIR’un GİRİŞ LİSANS hakkını veren elektronik postayı KULLANICI’ya göndermesi akabinde 3 (Üç) yıl sonra sona erer. Bu 3 (Üç) yılın sonunda ALICI, eğer yeniden PROGRAM’lara GİRİŞ LİSANSI talep ederse, güncel fiyatlandırma üzerinden tekrar satın alma yapmayı kabul eder.

 

6.2. ALICI ve KULLANICI’lar satın alınan VEKTÖR ÇİZİMLERının kendisini, içerik bilgilerini, resim, logo, metin vb. görsel imgeleri çoğaltmayacağını, gerek görsellerin gerekse de görsellerin metin dökümünü kopyalamayacağını, GİRİŞ LİSANS’ını (şifresini) başkasına vermeyeceğini, başkalarının kullanımına açmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde bir başka siteye veya platforma yüklemeyeceğini; bu tür eylemleri gerçekleştirerek herhangi bir ticari kazanç ve manevi menfaat sağlamayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ALICI ve KULLANICI’lar, bu hükme muhalif davranışların CIZIMINDIR nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ve KULLANICI’ların, İşbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan bizzat ALICI sorumlu olup meydana gelen zararlardan CIZIMINDIR doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

6.3. KULLANICI’ların e-posta adresleri ve şifreleri ile elde ettikleri GİRİŞ LİSANSI, sadece tekil kişi olan KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın VEKTÖRları ortak erişim alanlarında, şirket intranet ortamında, sosyal medyada ve diğer olası mecralarla kullanıma açması, izletmesi ve kopyalaması yasaktır. Bununla birlikte, KULLANICI, işbu sözleşmenin veya bu sözleşme çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini, KULLANICI adı ve şifresini (giriş lisansını) kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez ve paylaşamaz.  Tersine mühendislik yapmak ya da site’nin kaynak kodunu bulmak gibi işlemlerde bulunamaz. KULLANICI bu hükme muhalefetten doğacak davranışların CIZIMINDIR nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumdan, onun adına kayıt yapan ALICI’da müteselsilen sorumludur.

 

6.4. ALICI ve KULLANICI’ bu sözleşmede bulunan hususları okuduğunu ve bu hususlar hakkında bilgisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde SÖZLEŞME Madde 10’da yer alan cezai şart hükümlerini bildiğini ve bu hususları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca CIZIMINDIR işbu Sözleşmesini ve Site Kullanım Koşullarına aykırı davranıldığının fark edilmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

 

7. CIZIMINDIR YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. CIZIMINDIR, sözleşme konusu VEKTÖR programı tüketici mevzuatına ve üyelik sözleşmesinde yer alan koşul ve şartlar altında ALICI’nın kullanımına açmakla yükümlüdür. Sözleşme konusu VEKTÖR programın kullanılmasını engelleyen bir durumun ortaya çıkması veya mücbir sebep halinde, CIZIMINDIR bu durumu gidermeye yönelik işlemleri yapacak olup durumu en kısa sürede ALICI’ya bildirecektir. CIZIMINDIR, VEKTÖR izleme ya da ek kaynakları indirebilme işlemini etkileyebilecek her türlü teknik koruma önlemleri almakla yükümlü olup ALICI bu hususa rıza gösterdiğini kabul eder.

7.2. CIZIMINDIR, uygun gördüğü koşul ve şartlarda ÇİZİMLERın ücretleri konusunda belirli sürelerle ve/veya süresiz olarak indirim, kampanya ve promosyon yapabilir. Bu kampanya, indirim ve promosyonu belirleme ve bunları kaldırma yetkisi tamamen CIZIMINDIR’a aittir. Bu anlaşma ve kampanyalar sadece yapıldığı dönemi kapsar. İlgili dönem öncesi veya sonrası aynı hizmeti daha yüksek bedelli satın aldığından bahisle, ALICI aradaki ücret farkını talep edemez. Kampanya döneminde olsa dahi ilgili kampanya promosyon koşullarına uymaması sebebi ile ya da kampanya ve promosyonların kontenjanlarla sınırlı olmasından kaynaklanan nedenlerle kampanyadan yararlanamayan ALICI,  standart ücret ile kampanya ücreti arasındaki ücret farkını ya da promosyon avantajlarını talep edemez. CIZIMINDIR, ÇİZİMLER’ı ya da ÇİZİMLER’ın bir parçasını farklı mecra ya da online ortamda, farklı bir fiyatla satışa sunabilir. Bu durum ALICI nezdinde bir hak sağlamaz.

7.3. CIZIMINDIR, Sitede sunulan içerik ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; siteye yüklenen ancak daha sonraları içerik veya teknik anlamda hatalı olduğu ortaya çıkan veya öngörülemeyen herhangi bir nedenle VEKTÖRların bir kısmının veya tamamının erişimini KULLANICI’ların erişimine kapatabilme, VEKTÖR içeriklerinde değişiklik ve güncelleme yapabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CIZIMINDIR, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve ön bilgi vermeden kullanabilir.  Tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’de yayınlayarak değiştirebilir.

 

8.TARAFLARIN DİĞER KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ALICI ve KULLANICI, ÇİZİMLER’ın içeriğinde ve EK KAYNAKLAR’da aktarılan yöntemleri, önerileri ve yapılması tavsiye edilen iş ve işlemleri dikkate alıp almamakta, yaptırıp yaptırmamakta ve/veya kısmen yapıp/yaptırmakta kendi özgür iradesi ile karar verir. ÇİZİMLER’ın sorumluluğu sadece konu ile ilgili öneri, yöntem ve uyarılarda bulunmaktır. Bu uyarı, yöntem ve önerilerin uygulanması ya da uygulanmaması durumu; uygulanması ya da uygulanmamasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan CIZIMINDIR hiçbir surette sorumlu değildir. ALICI ve KULLANICI önerilen uygulamaların ve yöntemlerin ortaya koyacağı tüm sonuçların sorumluluğunu koşulsuz kabul eder ve olası sonuçlardan CIZIMINDIR’u hiçbir şekilde mesul tutamaz ve talepte bulunamaz. CIZIMINDIR’un VEKTÖR program içeriklerinin %100 hatasız olduğuna dair hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

 

8.2. CIZIMINDIR, Eğitim VEKTÖRlarının KULLANICI’sı tarafından izlenip izlenmediği, izlendiyse ne kadar kısmının izlendiği, en son ne zaman izlendiği gibi hususları IP adreslerini tespit ederek elde etme ve bu bilgileri, talep etmesi durumunda, ALICI’ya raporlama hakkı bulunmaktadır.

8.3. CIZIMINDIR işbu Sözleşme kapsamında sunulan VEKTÖR ÇİZİMLERını site içerisinde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder. Ancak KULLANICI’nın kullandığı teknolojik altyapı, telekomünikasyon ve elektrik enerjisi alt yapıları sorunlarından kaynaklanan nedenler ile internet erişim sağlayıcı firmaların sunduğu hizmetlerin sınırlandırılması veya erişim sağlayıcıların yükümlülüğünde bulunan teknik sorunlardan kaynaklanan aksaklıklardan CIZIMINDIR sorumlu değildir.

8.4. KULLANICI, SİTE’deki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden CIZIMINDIR sorumlu tutulamaz.

 

9. CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu SÖZLEŞME de bu kapsamda yer aldığından bu SÖZLEŞME’de ALICI ya da KULLANICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI VE KULLANICI İçeriği ve VEKTÖR programı bu şekilde satın aldığını kabul ve beyan etmektedir.

10. CEZAİ HÜKÜMLER

10.1. ALICI ve KULLANICI işbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere aykırı davranması halinde CIZIMINDIR’un askıya alma, erişimi kısıtlama veya tamamen engelleme hakkına sahiptir. Ayrıca CIZIMINDIR’un bir zarara uğraması, müşteri kaybından doğabilecek her türlü zararlardan müteselsilen ALICI ve KULLANICI aynı miktarda sorumludur. CIZIMINDIR, bu nedenle bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalırsa bundan doğan zararları ALICI’ya rücu edecektir.

10.2. ALICI ve KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere muhalefetten CIZIMINDIR nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumdan, onun adına kayıt yapan ALICI’da müteselsilen sorumludur.

 

11. SAİR HÜKÜMLER

11.1.İşbu sözleşme kapsamında elde edilen kişisel veriler, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde, gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. Taraflar, elde edilen kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak KVKK’ da düzenlenen tüm önlemleri almak, gizliliği sağlamak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için gereken fiziki ve teknik tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ALICI ile KULLANICI’nın üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği elektronik posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep kabul edilecek tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, bakım gereksinimleri, elektrik kesintisi ve benzeri) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, CIZIMINDIR’a gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme, gereği gibi ifa etmeme veya temerrüt hükümleri uygulanmayacaktır. Mücbir sebep hallerinde CIZIMINDIR’Un herhangi bir ifa zorunluluğu bulunmayıp bu durumlarda CIZIMINDIR’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme kapsamında yer alan hususlara ilişkin doğabilecek ihtilaflarda tüketicinin öncelikle ALICI’ya başvurması gerekmektedir. İhtilafın devam etmesi halinde tüketici, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ürün bedeline göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuru yapabilecektir.

Çizim indir, CNC çizim, Lazer Çizimleri vektörel çizimindir Dwg indir,DXF indir,Cnc ve Lazer çizimi,Free Vectors for Laser Cutting,Ücretsiz Lazer Çizimleri - Dwg indir - Cnc ve Mobilya Çizimleri Free Vectors Laser Cutting Cdr Dxf indir Free DXF rölyef Vektörel Çizim indir
Copyright © 2022 Çizimindir. All rights reserved.